Det är oss du möter

Det är oss du möter

VD
Martin Rosvall Hansson
telefon 010-10 29 325
martin@svenskekosvamp.se

Marknad och försäljning
Mathias Persson
telefon 010-10 29 321
mathias@svenskekosvamp.se

Order och logistik
David Persson
telefon 010-10 29 322
david@svenskekosvamp.se

Ansvarig för odlingen i Hällestad
Niklas Lund
telefon 010-10 29 323
niklas@svenskekosvamp.se

Ansvarig för odlingen i Hallaryd
Eva Lund
telefon 073-230 53 45
eva@svenskekosvamp.se

Ekonomi
Annie Persson
telefon 010-10 29 320
ekonomi@svenskekosvamp.se